Najnovšie informácie zo sveta bankoviek a identifikačných dokladov

Týmto spôsobom sa Vám snažíme priniesť najaktuálnejšie informácie zo sveta bankoviek, falzifikátov, ID dokladov a biometrie, spolu s informáciami o ktoré boli obohatené naše aplikácie Kartotéka Platidiel a Kartotéka Dokladov.

NEWSLETTER

Rok 2013: