Mikromyš C608 a C609

Mikromyš C605,C608 a C609


Prídavné zariadenie pre detailné overovanie pravosti pod rôznymi svetlami.


Pre podrobnejšiu kontrolu pasov, ID kárt, šekov a bankoviek je možné použiť mikromyš C605, C608 alebo C609 . Zariadenie je pripojiteľné k našim detektorom C8, C12.

Mikromyš umožňuje zobrazenie v 12-násobnom zväčšení pod rôznymi svetlami ako biele priame svetlo, biele bočné svetlo, UV svetlo, IR svetlo alebo svetlo 980nm (Anti-Stokes), modré svetlo 470nm.


Ak je mikromyš spojená so zariadením s možnosťou ukladania snímok, môžete uložiť kontrolované ochranné prvky do vnútornej pamäte detektora.Typy detektorov: C605 C608 C609
Veľkosť zobrazenej časti : 12.5 × 9.4mm 12.5 × 9.4mm 12.5 × 9.4mm
Biele priame svetlo: X X X
Biele bočné svetlo: X X X
UV A - 365 nm: X X X
IR svetlo (850nm ): X X X
IR svetlo (940nm ) X X X
Anti-Stokes (980 nm): X X
Modré svetlo (470nm) X

banknotes and ID documents detector C608