KA-P05 - Overovanie pravosti mien podľa požiadaviek zákazníka

>> Typy kurzov: >> Obsah kurzu KA-P05

Overovanie pravosti mien podľa požiadaviek zákazníka

Dĺžka kurzu: bude stanovená podľa počtu mien

Min. počet: 2 osoby

Miesto konania: Banská Bystrica / dohodou


Obsah kurzu: bude dohodnutý na základe požiadeviek zákazníka


ul Oboznámenie sa s bankovkami požadovaných mien

    • Platnosť bankoviek
    • Ochranné prvky
ul Všeobecné zásady odhaľovania falzifikátov

ul Postup pri zadržiavaní podozrivých platidiel

ul Nácvik návykov na efektívnu kontrolu predložených platidiel

ul Práca s najmodernejšou detekčnou technikou

ul Bezpečnostné zásady a chovanie sa pracovníkov v pokladni

Prihlaska na kurz