KA-P05 - Overovanie pravosti mien podľa požiadaviek zákazníka

Dĺžka kurzu: bude stanovená podľa počtu mien.

Obsah kurzu: bude dohodnutý na základe požiadeviek zákazníka.

USD