Jazyky: ENESSKRU

Skúste sa zamyslieť, ako by ste riešili takúto situáciu:

Zákazník vám platí bankovkou, ktorá sa vám z nejakého dôvodu nepozdáva:

 • Je pravá, len opotrebovaná? Je falošná?
 • Môžem ju odmietnuť?
 • Ako rozpoznám falzifikát?
 • Všimnem si, keď mi niekto platí kvalitnejším falzifikátom?
 • Majú aj falzifikáty napodobené ochranné prvky?
 • Ako si rýchlo a bezpečne overiť pravosť?
 • Ako sa správne zachovať v takýchto situáciách?
 • Aké zákony sa týkajú takejto situácie a čo hovoria?
 • Aké dôsledky mi hrozia v prípade ich porušenia z neznalosti?
 • A čo moja bezpečnosť - musím zadržať podozrivého? Ako zvládnuť takúto situáciu aby ma neohrozil?

So zákazníkom uzatvárate zmluvu o predaji na splátky:

 • Ako si správne overím jeho totožnosť?
 • Ako vyzerá falošný alebo pozmenený doklad totožnosti?
 • Na čo zamerať pozornosť pri overovaní podpisu?
 • Zosobnia mi finančnú stratu pri podvode?
 • Ako sa brániť proti rôznym finančným podvodom?

Poznáte odpovede na tieto otázky? Alebo si naozaj myslíte, že vás nikto nikdy nemôže podviesť?

ECB - Polročná správa o falšovaní eurových bankoviek

Mnohí naši zákazníci si objednali školenie až keď zaznamenali finančnú stratu alebo iné problémy spôsobené prijatím falzifikátov.

Tieto problémy sú dôsledkom chybných postojov, názorov a stereotypov ľudí, ktorí si ich neuvedomujú alebo nemajú o problematike dostatočne fundované vedomosti. Veľmi často naši zákazníci po absolvovaní školenia konštatujú, že si mysleli, že bankovky dobre poznajú ale zistili, že o nich nevedeli takmer nič a sú veľmi vďační za získané vedomosti.

Ponúkame vám kurzy, ktoré vám dajú odpovede na všetky uvedené otázky. Naši lektori na základe hlbokých znalosti skutočných falzifikátov vás naučia odhaliť jednoduchými postupmi aj tie najnebezpečnejšie falzifikáty.

Naše dlhoročné skúsenosti sa odzrkadlili aj v našej ponuke. Tá je zameraná na komplexné riešenie problematiky.

Ponúkame vám balík, ktorý zahŕňa:

 • školenie
 • detektor
 • pracovné postupy na kontrolu

Takto vybavený vedomosťami o falzifikátoch, špičkovým prístrojom a presným pracovným postupom spolu s vašou pozornosťou odhalíte aj ten najnebezpečnejší falzifikát.

Nestačia len vedomosti. Pri veľmi nebezpečných falzifikátoch potrebujete aj detektor.

Nestačí len detektor, keď nebudete vedieť, čo kontrolovať.

Uvádzame niekoľko postrehov / postojov:

 • Stačí vybaviť pracoviska UV lampami.

  Školili sme ľudí, ktorý prijali bankovky na základe kontroly UV lampou. Zistili, že bankovky majú UV ochranu, na základe čoho ich považovali za pravé. Pri odovzdávaní tržby pracovníčka banky zistila, že sú falošné. Bankovky síce mali napodobenú UV ochranu, ale od UV ochrany na pravých bankovkách sa líšila.

  Detektor bez vedomostí, čo presne ním kontrolovať vás môže iba pomýliť.

 • Načo sa zaťažovať vedomosťami, stačí vybaviť pracoviska automatickým testerom na kontrolu pravosti.

  Ani jeden detektor nie je stopercentne bezpečný. Môžu nastať 4 stavy:

  • bankovka je pravá a detektor ju správne vyhodnotí
  • bankovka je pravá ale detektor ju označí za chybnú (môže ísť o vypranú alebo inak poškodenú bankovku)
  • bankovka je falošná ale detektor ju vyhodnotí ako správnu
  • bankovka je falošná a detektor ju správne vyhodnotí
 • Nikdy nemáte 100% istotu. Percento istoty vám pomôžu zvýšiť vedomosti.


© APIS od roku 1991