Jazyky: ENESSKRU

Kurz je nadstavbou kurzu KA-D01

Obsah kurzu:

 • Identifikácia klienta pomocou identifikačných preukazov

 • Kontrola podpisu klienta:

  • Zásady overovania pravosti podpisov
  • Kontrola zhodnosti podpisu klienta s podpisovým vzorom

 • Ďalšie možnosti overenia klienta

 • Kontrola pravosti dokumentov (verejných listín, úradných potvrdení a pečatí...):

  • Typické spôsoby falšovania alebo pozmeňovania potvrdení
  • Postup pri odhaľovaní falzifikátov

 • Postup pri podozrení na podvod

 • Oboznámenie sa so skutočnými podvodmi a ako sa proti nim brániť

Kurz je určený:

 • Pracovníkom bánk, úverových, leasingových a realitných spoločností
 • Pracovníkom mobilných operátorov
 • Notárom
 • Pracovníkom organizácii, kde je potrebné overiť identitu klienta

Dĺžka kurzu: 4 hodiny

Kontaktná osoba:
Ing. Marián Klubert
Tel.:"+421 48 4712 624,
marian.klubert@apis.sk


© APIS od roku 1991