Jazyky: ENRUESSK
ObjednajteTlač stránkyMapa stránky

Dĺžka kurzu: bude stanovená podľa počtu mien.

Obsah kurzu: bude dohodnutý na základe požiadeviek zákazníka.

  • Oboznámenie sa s bankovkami požadovaných mien.

   • Platnosť bankoviek
   • Ochranné prvky

  • Všeobecné zásady odhaľovania falzifikátov.

  • Postup pri zadržiavaní podozrivých platidiel v zmysle platnej legislatívy.

  • Nácvik návykov na efektívnu kontrolu predložených platidiel.

  • Práca s najmodernejšou detekčnou technikou.

  • Bezpečnostné zásady a chovanie sa pracovníkov v pokladni.

USD

Valid XHTML 1.0 Strict
APIS spol. s r.o., Lazovna 12, 974 01 Banska Bystrica, Slovakia, Phone: +421 48 47126 14 (15/16/26)
e-mail: register@apis.sk, www.apis.sk, www.biometria.sk
© APIS 2018