Jazyky: ENRUESSK
ObjednajteTlač stránkyMapa stránky

Expertná pracovná stanica


Spojením našich detektorov a našich referenčných databáz môžete vytvoriť kvalitné a efektívne pracovisko na autentifikáciu a detekciu bankoviek, pasov, preukazov totožnosti, kolkov a pod.


Expertná pracovná stanica pozostáva z detektora C12 UVC do ktorého je zapojená mikromyš C608 a externý LCD monitor cez HDMI, na druhom monitore beží Kartotéka platidiel alebo Kartotéka dokladov.


Pre detekciu a kontrolu v reálnom čase môžete súčasne zobraziť kontrolovaný ochranný prvok a ochranný prvok z referenčnej databázy.

Naživo v PC - detektor je pripojený k počítaču cez mini USB port a nasnímaný obraz je možné zobraziť pomocou webovej kamery v PC.


Príklady zobrazenie ochranných prvkov nájdete na obrázkoch nižšie.

5 EUR bankovka
kontrolovaná detektorom C12 (celkový pohľad)- pod UVC svetlom sa objaví symbol €.
1000 RUR bankovka
kontrolovaná detektorom C12 (detailný pohľad) - pod UVC svetlom sa objaví Moiré variable colour (MVC+).
10 EUR bankovka
kontrolovaná mikromyšou C608 - hĺbkotlač pod bielym bočným svetlom.
Švédska ID karta
kontrolovaná detektorom C12 (celkový pohľad)- pod UVA svetlom.
Lotyšský pas
kontrolovaný mikromyšou C608 - mikropísmo pod bielym svetlom.

Detector C12 has functionality for image capture and saving to the internal memory. It is also possible to save images from micro mouse connected with C12. These images can be viewed directly on the device or they can be moved into the PC via USB cable for further processing.

Valid XHTML 1.0 Strict
APIS spol. s r.o., Lazovna 12, 974 01 Banska Bystrica, Slovakia, Phone: +421 48 47126 14 (15/16/26)
e-mail: register@apis.sk, www.apis.sk, www.biometria.sk
© APIS 2018